Dil ve Etnik Yapı

Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik … Continue reading Dil ve Etnik Yapı

Eyaletler ve Bölgeler

Kanada, her birinin kendisine ait başkenti olan, on eyalet ve üç bölgeden oluşmaktadır. Bunları; Atlantik Eyaletleri: Newfoundland ve Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick Merkezi Kanada: Quebec ve Ontario Bozkır Eyaletleri: Manitoba, Saskatchewan ve Alberta Batı Kıyısı: British Columbia Kuzey Kanada: Nunavut, Northwest Territories, Yukon Bölgesi olarak sıralamak mümkündür. Kanada nüfusunun büyük … Continue reading Eyaletler ve Bölgeler

Kanada ve Göç

Kanada’ya girdiğinizde göç ofisinin size ilk önerisi kendi dil, kültür ve inanç çevrelerinizden insanları bulmanız oluyor. Bu gerçekçi tavsiyenin temelinde Kanada’nın çok kültürlülüğe inanması ve ayrıca yeni gelenlerin kendilerini yalnız hissetmeyip, ülkeye daha kolay entegre olmalarını sağlama düşüncesi yatıyor.[1] Kanada’ya … Continue reading Kanada ve Göç