Kanada Tarihi

Keşiften Önce Kuzey Amerika’da yaşayan yerlilerin, 10.000 yıl önce sona eren son buzul çağında bu coğrafyaya göçmen olarak geldikleri bilinmektedir Kanada tarihi, kaynaklar tarafından, genellikle 15. asrın sonlarında, kıtayı keşfeden Avrupalıların gelişi öncesi ve gelişi sonrası olarak ikiye ayrılmaktadır. M.Ö. … Continue reading Kanada Tarihi